Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Ejerlav for Tåstrup Sø - Generalforsamling 2007

Ejerlav for Tåstrup Sø - Generalforsamling 27. februar 2007.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a) Valg af dirigent
a. Christian Lustrup blev valgt til dirigent og ledte på myndig vis generalforsamlingen igennem dagsordenen. Dirigenten påpegede at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt jf. vedtægtens §6, hvori det anføres at indkaldelse skal ske i de lokale ugeblade med 14 dages varsel. Normal praksis har været annoncering i Galten Folkeblad. Annoncen heri var først tilstede onsdag d. 21. februar. Til gengæld er generalforsamlingen annonceret i Stjær Avis samt ved personligt brev til medlemmerne. Dirigenten spurgte generalforsamlingen hvorvidt generalforsamlingen kan anerkendes. Generalforsamlingen besluttede dette. Skulle medlemmer ønske noget andet kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægtens §7.
b) Formandens beretning
a. Jakob Thulesen Dahl aflagde beretning (vedlagt). Beretningen blev efterfølgende drøftet.
c) Godkendelse af regnskab
a. Kassereren Bent Skovsende fremlagde regnskab 2006 (vedlagt). Regnskabet er revideret, uden bemærkninger.
b. Kort drøftelse om lavets økonomi og budget. Vi skal betale en selvrisiko knyttet til anvendelsen af nye retshjælpsdækninger.
c. Mulighed for at rejse flere penge hvis der bliver behov derfor, fx til dækning af tinglysning af aftalen med Marie Cramers.
d) Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
e) Valg af formand
a. Kandidat: Jakob Thulesen Dahl. – Formanden blev genvalgt.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. På valg er: Vagn Juhl Larsen og Keld Rasmussen. Bestyrelsen foreslår genvalg. – Vagn Juhl Larsen og Keld Rasmussen blev genvalgt.
b. Bestyrelsen vil generelt gerne gøre arbejdet færdigt til og med højesteret. Det må derfor påregnes, at andre kræfter skal til når vi endeligt har vundet ejendomsretten, og skal til at udøve en ejers rettigheder og pligter; samt ikke mindst indgå i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med de lodsejere der ejer et lod grænsende op til matrikel 31, Tåstrup Sø, Harlev.
g) Valg af to bestyrelsessuppleanter
a. Bestyrelsen foreslår at Arne Lauritsen og Jørgen Rasmussen fortsætter som suppleanter. Begge blev genvalgt.
h) Valg af to revisorer
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Moth Andersen og Kristian Andersen. Begge blev genvalgt.
i) Valg af revisorsuppleant
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Svend Andersen. – Svend Andersen blev genvalgt.
j) Jagt, fiskeri, bådehold og udlejning af jord
a. Bestyrelsen foreslår, at det igen ved dette års generalforsamling tages til referat, at ejerlavets vedtægter §6 og §10 samt §11 konsekvensrettes i forhold til den afgørelse som Højesteret når frem til; men at dette ikke sker før der foreligger en endelig afgørelse.
b. Bestyrelsen foreslår, at de tidligere års annoncering vedrørende jagt og fiskeri ikke gentages, i respekt for den af Vestre Landsret afsagte dom af 8. september; skønt denne er anket.
k) Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet opkræves uændret i 2007. Kontingentet vil derfor fortsat udgøre kr.: 250,-

Kasseren gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at bestyrelsen har taget forskud på generalforsamlingsbeslutningen, idet der allerede er udsendt girokort til medlemmerne. Generalforsamlingen støttede at det var sket.
l) Eventuelt
Intet under evt.

Referent: Henrik Lomholt.


Opdateret 09-Maj-2007   Skrevet af Henrik Lomholt   10090 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere