Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Pebbelparken- og Toftkærvejs Grundejerforening - Generalforsamling 2008

Pebbelparken- og Toftkærvejs Grundejerforening - Generalforsamling 2008.

Referat af den årlige generalforsamling afholdt i Stjær Forsamlingshus den 24. marts 2009.

1. Valg af dirigent
Kaj Hansen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning (John Matthiasen)
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at videresende en underskriftsindsamling fra nogle beboere vedr. gennemkørsel forbudt på Toftkærvej.
Svaret fra kommunen lyder: Jeg har modtaget Jeres underskriftsindsamling med ønsket om at lave gennemkørselsforbud på Toftkjærvej i Stjær. Vi vil drøfte sagen med politiet på vores næste kvartalsmøde i marts 2009. Venlig hilsen Lone Larsson

Spørgsmål sendt til kommunen vedr. stisystem og vores grønne område:

1. Hvad var kommunens plan med at etablere to skolestier som ender ved vores område (som jo i princippet er privat område)
2. Har kommunen tænkt sig at tage et ansvar for at færdiggøre det som de er startet på ved at anlægge disse stier.
3. Hvis planen var at der skulle anlægges stier på vores område hvorfor er vi så ikke blevet spurgt.

Svar fra Troels Munk Olsen: Jeg har læst lokalplanerne for områderne der støder op til Jeres grønne område. Det drejer sig om Lokalplan 3.B2-2.06, boligområde ved Stjærvej i Stjær nord for jeres areal, og Lokalplan 3.B6-01, Boligområde ved Stenskovvej i Stjær By for området sydvest for jeres areal.

Det kan tydeligt ses at den tidligere Galten Kommune har haft til hensigt, at stierne skulle forbindes således, at der kunne laves et sammenhængende system af skolestier. Bestemmelserne i lokalplanerne gælder kun for selve lokalplanområderne, og har således ingen retsvirkning for jeres grønne område.
Men hensigten kan der ikke være megen tvivl om, specielt når man ser, at stien fra Flintevænget munder ud på jeres grund.
Skanderborg Kommunes Afdeling for Vej og Park er i øjeblikket ved at lave en samlet oversigt over stier I Kommunen. Et af formålene er at få et overblik over manglende sammenhæng i stisystemerne. Tidshorisonten for udbedring af mangler og forbedringer i stisystemet afhænger af de budgetmæssige muligheder og prioritering af opgaverne.
For evt. at fremme en anlæggelse af vil jeg foreslå, at grundejerforeningerne, der er parter i sagen, fremsender en fælles anmodning om etablering af stien til Vej & Park. Derefter kan anmodningen om anlægning af stien optages på Vej & Parks prioriteringsliste over anlægsarbejder.
Det må være svarene på spørgsmål 1 og 2. Men jeg kan ikke svare på spørgsmål 3, jeg ved ikke hvorfor i ikke er blevet spurgt.
I den forbindelse har jeg talt med formanden for Flintevænget og han har også sendt en forespørgelse til kommunen.
Ligeledes har jeg talt med en af de nye beboere på Granatvænget som også ville henvende sig til kommunen .
På spørgsmålet om hvorledes det forholder sig med hensyn til trafikreglerne på skolestierne har jeg endnu ikke fået svar. Der er også fremsendt billeder der viser det store slitage på området.
Svaret fra kommune lyder: Så har jeg været lidt rundt i huset.
Du har fået noget af svaret fra vores planafdeling hvori der også står noget om anlæg af de manglende stier.
Jeg har taget dem med i den "opsamlingsliste" jeg har lavet - men alle de småanlæg som vi gerne vil lave. Når jeg får et overblik senere på året, vil jeg prøve at prioritere dem, så vi kan få startet. Jeg kan ikke sige noget om hvornår det evt. kan udføres.

Så skal der lyde en stor tak til John Monrad og co. for det flotte arbejde med at anlægge stien.
Det blev også en økonomisk acceptabel løsning.
Også en stor tak til de af vores naboer som har beskåret og ryddet op i det levende hegn. Det har været et stort arbejde. Bestyrelsen vil derfor påpege at der ikke bliver smidt haveaffald og lignende
der længere.

Tak for ordet.
3. Kassererens beretning
Knud Clemmensen gennemgik det omdelte regnskab.
Regnskabet blev godkendt med følgende kommentarer:
Der var ingen kontingentrestancer – alt var betalt inden 1/1 i år.
Der blev gjort opmærksom på, at minustegnene i regnskabet faktisk betyder plus.
Ifølge vedtægterne skal regnskabet underskrives af to revisorer.
4. Valg af bestyrelse
John Matthiasen, Peder Roer og Kris Andersen var på valg. John Matthiasen ønskede ikke at modtage genvalg. 3 nye medlemmer var klar til at modtage valg.

John Monrad, Jens Moth og Kenn Ingeberg blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
John Monrad, Pebbelparken 28, tlf. 8695 0584 (Formand)
Jens Moth Andersen, Pebbelparken 7, tlf 8695 0115 (Kasserer)
Kenn Ingeberg, Pebbelparken 58, tlf. 8695 0291
Knud Clemmensen, Pebbelparken 52, tlf. 8695 0048 (ønsker at udtræde)
Peter Thorsen, Toftkjærvej 20, tlf. 8615 5824

Bestyrelsen vil konstituere sig ved næste bestyrelsesmøde.
5. Valg af 2 suppleanter
De to suppleanter blev:
Knud Urup Andersen, Toftkjærvej 27B
Kurt Jensen, Pebbelparken 9
6. Valg af 1 revisor
Ny revisor blev Lars Overgaard, Pebbelparken 12.
7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt
Der blev udtrykt tilfredshed med den nye gadebelysning. Dog mangler der lidt lys ved stisystemet om natten.

Læbæltet ved legepladsen er blevet rengjort, da nogen har brugt det som losseplads. Hvis der i mellemtiden er smidt affald der igen, bedes det straks afhentes. Bæltet skal holdes rent!

Efter diskussion om manglende oprydning af hundelort i kvarteret, skal der her lyde en skarp henstilling til hundeejere om ikke at efterlade hundelort på fortove, sti og veje.

Der blev sagt tak til den afgående formand, John Matthiasen. Bl.a. for hans udholdenhed over for kommunen mht. stisystemet.

John Matthiasen afsluttede mødet med en tak for god opbakning fra bestyrelsen.


Opdateret 10-Mar-2010   Skrevet af John Monrad   8256 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere