Stjær Trampesti Laug

Stjær Trampesti Laug er en helt åben gruppe under borgerforeningen i Stjær, der gerne vil bidrage til lokalsamfundet ved at udvikle og formidle aktiviteter og adgang til landskabet, naturen og skove i lokalområdet.

Mission

Vores mission er at gøre det endnu mere attraktivt at bo i vores lokalområde ved at skabe sammenhængende trampestier mellem landsbyerne, naturområderne og skovene i lokalområdet - og samtidig fremme fællesskabet omkring det.
Vision

Stjær Trampesti Laug er sat i verden for at skabe noget til gavn for lokalsamfundet.
 • Vi vil skabe sammenhænge og dyrke fællesskaber.
 • Vi arbejder med fokus på ordentlighed, bæredygtighed og balance mellem natur, dyreliv og mennesker.
 • Ved at skabe adgang til det omkringliggende landskab, ønsker vi at fremme kendskabet og fortroligheden til det - og gøre omgangen naturlig, fornuftig og respektfuld.
 • Vi ønsker at formidle oplevelser, historier og viden om vores lokalområde med særlig fokus på natur, fugle, dyr og lokalhistorie.
Mål

Det er vores mål at:
 • Skabe forbindelser mellem Bakkeskoven, Stenskoven og Præstegårdskoven – og andre naturområder og skove i lokalområdet.
 • Skabe sammenhæng mellem Stjær-Storring-Søballe – og andre landsbyer i området.
 • Skabe et net at simple ruter og trampestier i lokalområdet.
og dermed give alle mulighed for gode oplevelser når man bevæger sig ud i naturen og landskabet.

Tilgang

Vi vil:
 • Kontakte lodsejerne.
 • Basere aftalerne på frivillighed, samarbejde og ordentlighed.
 • Basere stierne på principperne fra ”spor i landskabet”.
 • Afmærke ruterne efter aftale med lodsejerne.
 • Sikre nødvendig skiltning om regler og aftaler efter aftale med lodsejerne.
 • Formidle historier om natur, kulturhistorie, landskab og lokalhistorie.
Grundlag

Færdsel i naturen, hvad enten det foregår til lands eller til vands, foregår selvfølgelig altid med respekt for naturen og eventuelle ejere af de områder, hvor du færdes.
Generelt gælder det, at alle har ret til at færdes i naturen, men at adgangen kan være begrænset - f.eks. i forbindelse med militære områder, ved fredede områder og i reservater.

Skove

I private skove
 • Må du gå og cykle på skovveje og grusstier.
 • Der er adgang fra kl. 7 til solnedgang, og du må ikke opholde dig nærmere på bygninger end 150 meter.
 • Skove under 5 hektar kan lukkes for offentligheden.
I offentligt ejede skove
 • Må du færdes døgnet rundt, men ikke opholde dig nærmere end 50 meter fra beboelse.
 • Det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn.
 • Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes selskabsjagt, og i områder, hvor der foregår intensivt skovarbejde.
Udyrkede arealer
 • På udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må du frit færdes til fods og opholde dig indtil 150 meter fra bygninger.
 • Der er adgang til private arealer fra kl. 7 til solnedgang.
 • Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfri zoner langs vandløb - med mindre det aftales med ejeren.
 • Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land.
 • Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.
 • På dage, hvor der er selskabsjagt eller foregår intensivt landbrugsarbejde, kan færdslen også indskrænkes.
 • Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug, hvor du lovligt kan færdes.
Større aktiviteter i skove og på udyrkede arealer kræver som regel ejerens tilladelse, og - uden for statsskovene - altid ved arrangementer med over 30 deltagere.

Mere info

Følg også med på Facebook gruppen Stjær Trampesti Laug

Kontakt

Helene Simoni, Stjærvej 70, Stjær – helene@simoni.dk

Hanne Øvlisen, Tujavej 16, Stjær – hanne@ovlisen@gmail.com

Hans Brok-Brandi, Vesterbro 2, Stjær – hans@brokbrandi.dk


Opdateret 13-Maj-2015   Skrevet af Hans Brok-Brandi   5336 læsninger